Wednesday, 20 December 2017

അതിര് നോവ് എന്നീ വരകളിൽ മരങ്ങൾ

മരമെങ്ങുമില്ല,
ഇരിയ്ക്കുവാൻ;
നേരവും.

അറിയില്ല
സംസ്കൃതം ,
പറയാനും,
എങ്കിലും നടന്നതാണ്,
കിളിയോളം
പറന്നുനോക്കുവാനായി
മാത്രം
മരങ്ങളോളം

അതിനിടയിൽ,
പോയി ഇരുന്നതാണ്
തിരിഞ്ഞുനോക്കുക പോലും
ചെയ്യാതെ
കടന്നുവന്ന മരത്തിന്റെ
ഓർത്തെടുത്ത
തണലിൽ,
ഒരിത്തിരി നേരം.

ഓർത്തെടുത്തതാണ്;
നേരവും

വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും
ഇരിയ്ക്കുമ്പോഴും
ഒട്ടും കുറയ്ക്കുന്നില്ല
നടക്കുന്ന
വേഗവും
ദൂരവും

കുറയ്ക്കുന്നില്ല
മരങ്ങൾ
തണലും,
കൂട്ടുന്നില്ല ചില്ലകൾ, ഇലകൾ
കുറയ്ക്കുന്നില്ല,
പച്ചയും നിറങ്ങളും

തിരുത്തുന്നുമില്ല,
മരങ്ങൾ
മുകളിൽ പറഞ്ഞ
എങ്ങുമില്ല,
എന്ന
വരികൾ പോലും

ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്
മരങ്ങൾ
ഇനിയും ഉണ്ടാവും
ചില്ലകൾ
കാടുകൾ
മൃഗങ്ങൾ

ഇല്ലാത്തത് നേരമാണ്
ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതും,
ഇനിയും ഉണ്ടാവും
ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്

ഇല്ലാതായത്
ഞാനാണ്
ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്
ഞാനും നിങ്ങളും
ഇനിയും ഉണ്ടാവും
നമ്മളും
അവളും

നടക്കുക എന്നത്
മറ്റൊരാളായി ഇരിയ്ക്കുക
എന്നു തന്നെയാണ്
അതു മാത്രം
ഉറപ്പിക്കുന്നു,
നൃത്തപാഥേയം തുറക്കുന്നു

ആദ്യത്തെ ചുവട് കഴിക്കുന്നു

രണ്ടാമത്തെ ചുവട്
അവൾക്കായി
മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നു

മൂന്നാമത്തെ
ചുവടിന്റെ ഉരുള
കൈവെള്ളയിലിട്ട്
ഉരുട്ടുന്നു

കഴിക്കാതെ,
കാലത്തിനായി
മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നു

ബാക്കിവരുന്നില്ല
നൃത്തത്തിലും
പാഥേയത്തിലും 
ചുവടും നടത്തവും
ഇരുത്തവും
ഒന്നും

തൊട്ടുകൂട്ടാൻ പോലും
ഒന്നും
ബാക്കി വരുന്നില്ല
അക്ഷരങ്ങളിൽ
പാതി മയങ്ങിയ
അക്കങ്ങളിൽ
പൂർത്തിയാക്കാനാവാത്ത
വരികളിൽ

കേൾക്കുന്ന പാട്ടിൽ പോലും
കാണുന്ന കാഴ്ച്ചയിൽ പോലും
നേരുന്ന നേർച്ചയിൽ പോലും

കണ്ണീർ ഒഴുക്കി
കണ്ണുകളുടെ എച്ചിൽ
കഴുകി കളഞ്ഞത് അവളാണ്
അവളുടെ
കവിളുകൾ

വേരുകൾ കെട്ടിയാടുന്ന
തൈയ്യങ്ങൾ,
മരങ്ങൾ

വിരലുകൾ കൊണ്ട്
തടവുമ്പോൾ
തൂവലുകൾ പോലെ
ശാന്തമാകുന്ന
ഉടലുകളുടെ തടാകങ്ങൾ

കൈകൾ കൊണ്ട്
തൊടുമ്പോൾ
കിളികളെ പോലെ
പറന്നുയരുന്ന കടലുകളുടെ
തിരമാലകൾ

അരുത്
എന്ന വാക്കിനേറ്റ പരിക്കാണ്
നോവിന് മാത്രം
അത് കൊണ്ട്
അതിര് വരയ്ക്കരുത്....

Friday, 8 December 2017

എഴുത്തുമൃഗം

ആത്മഹത്യ ചെയ്ത
ശലഭങ്ങളുടെ
മരണമൊഴികൾ
നിറങ്ങളായി
കുറിച്ചെടുക്കുന്ന ചിറകുകൾ

ചലനങ്ങളുടെ കുരുക്കിട്ട്
ആത്മഹത്യചെയ്ത
സ്വന്തം നൃത്തത്തിലേയ്ക്ക്
എത്തിനോക്കുക മാത്രം
ചെയ്യുന്ന,
കൈനോട്ടക്കാരന്റെ
തത്തയാകുന്നു
ജീവിതം

ഓരോ കവിതയും
ഭ്രാന്തെടുക്കുന്ന തെരുവിലെ
എഴുത്തുമൃഗമാവുന്നു
വീണ്ടും മനുഷ്യൻ...

Friday, 3 November 2017

ഞാനന്തരീക്ഷം

ഞാനന്തരീക്ഷം

പിൻമാറ്റത്തിന്റെ
കുളമ്പടിയൊച്ചകൾ
ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന
വിഷാദത്തിന്റെ
കുതിര

എത് നിമിഷവും
മൃതദേഹം കൊണ്ട്
കഴുതയാക്കപ്പെടാവുന്ന
വിവാദത്തിന്റെ
കവിത

മരണശേഷമുള്ള
അലങ്കാരത്തിന്റെ
അവശിഷ്ടങ്ങൾ
കൊത്തി തിന്നുന്ന
കാക്ക

സ്വഭാവത്തിന്റെ
മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിൽ
ഒരസ്വഭാവിക മരണം
കാത്തുകിടക്കുന്ന
പള്ളിമണി

ഉയരങ്ങളുമായോ
വെച്ച ശബ്ദങ്ങളുമായോ
മണ്ണുമായോ
യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത
കൊളുത്ത്

ദൈവമെന്ന പൊള്ളത്തരത്തിൻ
കയറി നിൽക്കുന്ന
എന്നിട്ടും
എന്ന വാക്കിന്റെ
വിശ്വാസി

മറവികൊണ്ട് എന്നോ
ജീവിതവുമായി
ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ട
തരിശ്ശിട്ടിരിക്കുന്ന
ശ്മശാനത്തിന്റെ
വൈഫൈ

പേരിന്റെ പരിചയക്കാരനായിട്ടും
പ്രായം കൊണ്ട്
നാലെന്ന അക്കത്തിന്റെ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
അയൽക്കാരൻ

എല്ലാംകൊണ്ടും
ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന
അമാവാസി,
പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവന്റെ
ഞായറാഴ്ച്ച!

Monday, 30 October 2017

എന്തൊരുശാന്തത

നൃത്തത്തിന്റെ കടവത്ത്
തോണിയുടെ ചുവടുകൾ വെച്ച്
നിലത്തേയ്ക്കിറങ്ങുന്ന കാറ്റ്

തോണിക്കാരൻ
ഒരു പഴയ പാട്ടാണ്
ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടും
ഓണത്തിന് ഉണ്ണിപിറന്നിട്ടും
വരികൾ വിട്ട്
പാട്ട് പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങുന്നില്ല

പാട്ടിന്റെ അക്കരേയ്ക്ക്
തന്നെ
തോണിക്കാരൻ
കേൾവിക്കാരനെ പോലെ
തിരിച്ചുപോകുന്നു

പണ്ട് പണ്ട്
ടേപ്പ് റെക്കോർഡറുകൾ
കണ്ടുപിടിയ്ക്കും മുമ്പ്
എന്തൊരു കാറ്റാണ്
തസ്രാക്കിലെ തുടക്കത്തിലുള്ള
വരികൾക്ക്

കഥാകാരൻ
നായകനിൽ
ഒളിപ്പിച്ച് വച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്

അത് കാറ്റു പിടിച്ച പോലെ
ദിനോസറുകൾക്കും
ഓന്തിനുമരികിലേയ്ക്ക്
എഴുതിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന
വരികളെ
കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു

കരിമ്പനകളുണ്ടാവുന്ന
വിജനതയുടെ ഗന്ധം

ഒരിടത്തൊരിടത്ത്
എന്നു തുടങ്ങുന്ന
ഒരിടത്തുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിലെ
കഥയുണ്ടാക്കുവാൻ
കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന
എങ്ങുമില്ലാത്ത ഒരിടം
കവിതയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ
നീയാണ്

നീയില്ലാത്ത കവിതയിലെ
എന്റെ വരികൾ
സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പോലെ
നിരന്ന് നിന്ന്
പദ്യം ചൊല്ലി
ത്തുടങ്ങുന്നു

കാറ്റ് അവസാനിക്കുന്നില്ല,
അത് നോക്കിയാൽകാണാത്ത
സ്ക്കൂൾ മുറ്റങ്ങൾ
കൊണ്ട് വരുന്നു

തണുപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നു

സ്കൂൾ കുട്ടികൾ
കാണാതെ പഠിക്കാത്ത
പദ്യങ്ങളും

കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ
പ്രതിജ്ഞ എന്ന ഗദ്യത്തിലാണ്
എന്നിട്ടും
പദ്യം
അവസാനിക്കുന്നില്ല

പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലാത്ത
ഒരു കുട്ടി
ആരും കാണാതെ
തുടരുകയാണ്
കാണാതെപഠിച്ച
പദ്യത്തിൽ

കാറ്റ് അവസാനിക്കുന്നില്ല
കഥകളിക്കാരന്റെ
മുഖമുള്ള
കാറ്റ്

അടിയന്തിരാവസ്ഥക്കാലത്തെ
ഒരിളം കാറ്റിന്
രാജനെന്ന്
പേരിട്ട്

തിരഞ്ഞ് നടന്ന്
അവസാനിച്ച
മറ്റൊരു ശ്വാസത്തിന്
ഈച്ചരവാര്യർ എന്ന്
വിളിച്ച്
അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

എന്തൊരു ശാന്തത.......

Thursday, 26 October 2017

പേര് പ്രാർത്ഥന ശ്രമം ദൈവം എന്നിങ്ങനെ

എന്റെ ദൈവമേ!

ഒന്നുമില്ല
കടന്നുപോയ വാഹനത്തിന്റെ
ബോർഡു വായിച്ചതാണ്
നടന്നുപോകുന്ന ദൈവം

നിങ്ങൾക്ക്
വേണമെങ്കിൽ
കണ്ണടച്ചത് പ്രാർത്ഥനയാക്കാം

ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും
പ്രാർത്ഥനയിലെ ദൈവം
കൊടിയേറ്റം സിനിമയിലെ
കുത്തിയിരിക്കുന്ന
ഗോപിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നില്ലേ?

ഓർമ്മകൾ
കാലഘട്ടത്തിലെ
റേഡിയോയാണ്
അലക്കി വിരിയ്ക്കാൻ
തോന്നുന്നില്ലേ?

വിരിയ്ക്കാൻ അയയോ
അലക്കിയിടാൻ
കുപ്പായമോ ഇല്ല
എന്നത്
നിങ്ങളെയോ ദൈവത്തേയോ
അലട്ടുന്നില്ല

ഇടാൻ കുപ്പായമില്ലാത്ത
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ
ജനിച്ചവരെല്ലാം പുരുഷൻമാരായിപ്പോയ
ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ
പുരുഷനാകേണ്ടി വന്ന
ഒരാളാവണം
നഗരത്തിലൂടെ
നടന്നുപോകുന്ന ദൈവം

ഒരു തെരുവ്
കൂടി
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

കിഴവൻ ദൈവം
തന്റെ പഴഞ്ചൻ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ
ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന
പേപ്പറിൽ
അയാളുടെ പേരില്ല

ഐപാഡിൽ
പാട്ട് കേട്ട്
അതിന്റെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ
എന്തോ അലക്ഷ്യമായി
കുത്തിക്കുറിച്ച്
തെരുവ്മുറിച്ചുകടക്കുന്ന
കുറച്ചുകൂടി
ചെറുപ്പക്കാരനായ ദൈവം

ആ ദൈവത്തിന്റെ
ലിസ്റ്റിലായിരിയ്ക്കും
നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന
ആളിന്റെ പേര്!

Tuesday, 24 October 2017

വീഴ്ച്ച

നടക്കുകയായിരുന്നു,
നൃത്തത്തിന്റെ സമതലങ്ങളിലൂടെ

വീഴ്ച്ച
പാകത്തിന് ചേർത്ത
ജീവിതമായിരുന്നു

അറിയാതെ;
ചവിട്ടിയതായിരുന്നു
അവിശ്വസനീയതയുടെ
പായലിൽ

ഇനിയും
തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല
വീഴണോ?
വേണ്ടയോ
എന്ന്!

അറിവില്ലായ്മകൊണ്ടാണ്...

കേട്ടിട്ടുണ്ട്,
അറിവിനായി
വെയിലിൽ ചവിട്ടിയ രാത്രി
നിലാവായ കഥ

തൽക്കാലം
അറിയില്ല എന്ന വാക്കിൽ
മാത്രം
ചവിട്ടുന്നു!

Friday, 20 October 2017

വസന്തവും കാക്കയും

മരണപ്പെട്ട കാക്കയും
കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട വസന്തവും
തമ്മിലെന്ത്?

ഒന്നുമില്ല
കാക്കയും മരണവും
മരണസമയത്ത് പോലും
തമ്മിൽ
ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല

പക്ഷേ രണ്ടും
ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒറ്റവാക്കുകൊണ്ട്
എവിടെയൊക്കെയോ
വെച്ച് നിറങ്ങളിൽ
ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതിന്
തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്

അതിൽ ഒന്നാണ്
കാക്കയുടെ മരണം

കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട
വസന്തത്തിന്
കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്
ഇറുത്ത് കൊടുത്ത
രണ്ട് പൂക്കൾ

അത്
വസന്തത്തിന്റെ
മാതാപിതാക്കളാണെന്ന്
തിരിച്ചറിഞ്ഞത്
അനാഥനായ കാക്കയാവണം

കാക്കയ്ക്ക്
ഇല്ലാതെപോയ നിറങ്ങൾ
കാക്ക കണ്ടിരുന്നത്
കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട
വസന്തത്തിലാകണം

ഇതെല്ലാം ഊഹോപോഹങ്ങളായിരുന്നെന്ന്
സ്ഥാപിക്കുവാൻ
കാക്ക കൊല്ലപ്പെടേണ്ടത്
നിറങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നിരിയ്ക്കണം

ഇനി
കാക്കയുടെ മരണത്തെ
ക്കുറിച്ച്

പറക്കലിന്റെ
ഹൃദയാഘാതം വന്ന
കാക്ക

കറുപ്പ് അത് കൊണ്ടുനടന്ന
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്

ആ റിപ്പോർട്ട്
പ്രകാരം
മരണപ്പെട്ട
കാക്കയുടെ
രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട
നിറം
ഉറപ്പില്ലാത്ത കറുപ്പ്

പ്രായം
ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പോലും
കാക്ക ഒഴിച്ചിട്ടിരുന്ന
കോളമെന്ന നിലയിൽ
പൂരിപ്പിക്കുവാനാകാത്ത
ഒന്ന്

ലിംഗം
കാക്ക ജീവിതത്തിൽ
പുലർത്തി പോന്നിരുന്നനീതി

ഉയരം
തൂക്കം
ഭാരം എന്നിവ
മരിച്ച് പോയവർക്ക്
രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന്
നിർബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയ്ക്ക്
കാക്കയ്ക്ക്
ബാധകമല്ലാത്ത
ചിലത്

മരണകാരണം
മൃതദേഹം മറയ്ക്കാൻ
ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന
കറുപ്പ് പോലെ
പറക്കൽ എന്ന ഹൃദയാഘാതത്തിന്
പുറത്ത്
കണ്ടെത്തുവാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല

എന്നിരുന്നാലും
കാക്കയായിരുന്നു
എന്നത് തന്നെ
മരണപ്പെടാൻ മതിയായ
കാരണമായി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും
ഉറപ്പ്!